STELKON s.r.o.

            CZ/EN/DE
Sídlo firmy:
STELKON s.r.o.
Ul. 5.května 401
37381 Kamený Újezd
Provozovna:
STELKON s.r.o.
Dvořákova 21
37001 České Budějovice
Kontakty:
Tel: +420 797997052
Tel: +420 603330340
E-mail: kontakt@stelkon.cz
 

Systém pro využití elektrické energie vyrobené v malé fotovoltaické elektrárně


(dále SVE) je určen pro řízené spínání spotřebičů tak, aby co největší množství elektrické energie vyrobené ve FVE bylo využito pro vlastní spotřebu.
Na základě měření proudů přicházejících od FVE a zároveň i proudů odcházejících do spotřebičů řídí SVE spínání spotřebičů takto:
- jsou-li zapnuty někeré "nezávislé" spotřebiče, SVE do nich směruje elektrickou energii vyrobenou ve FVE
- pokud je elektrické energie z FVE nedostatek, je rozdíl průběžně doplňován z elektrovodné sítě tak, aby zapnuté nezávislé spotřebiče měly dostatek energie pro svůj provoz
- pokud je elektrické energie z FVE přebytek (nebo nejsou žádné "nezávislé" spotřebiče zapnuty), SVE směruje přebytečnou energii do "regulovaných" (akumulačních) spotřebičů
- v regulovaných spotřebičích probíhá akumulace energie i po malých částech a i v krátkých časových úsecích. Akumulace energie se provádí zpravidla formou ohřevu materiálů (vody, šamotových cihel a podobně)
Účinnost SVE závisí na tom, kolik má uživatel možností naakumulovat energie na pozdější dobu.
Celoročně se jeví jako vhodný akumulační prostředek bojler na teplou užitkovou vodu, která se spotřebovává stále.
V obdobích přechodných (jaro, podzim) lze využít přitápění akumulačními kamny nebo ohřev topné vody.
V letním období kromě bojleru přichází v úvahu například ohřev bazénu. Zapojení SVE podle Vašich požadavků včetně možností začlenění do jiných systémů s Vámi rádi prokonzultují pracovníci výrobce nebo montážní organizace. Přitom posoudí, zda je Váš objekt vhodný pro instalaci SVE, případně Vám zpracují projekt a cenovou nabídku na konkrétní zapojení.Výrobce:
STELKON s.r.o.
Ul. 5. května 401, 373 81 Kamenný Újezd
IČO: 26032724, DIČ CZ-26032724
Provozovna: Dvořákova 21, 37001 České Budějovice
telefon: 797 997 052 nebo 603 330 340
e-mail: kontakt@stelkon.cz
web: www.stelkon.cz