STELKON s.r.o. v likvidaci

           
Sídlo společnosti:
STELKON s.r.o.
Ul. 5.května 401
37381 Kamený Újezd
Kontakty:
Tel: +420 797997052

E-mail: kontakt@stelkon.cz
 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI STELKON s.r.o. v likvidaci


Společnost STELKON s.r.o. oznamuje, že s účinností ke dni 01.01.2021 byla zrušena a vstoupila do likvidace s tím, že od uvedeného dne používá obchodní firmu s dodatkem v likvidaci. Věřitelé a jiné osoby a orgány dotčené tímto vstupem společnosti do likvidace se dle ust. §198 občanského zákoníku vyzývají, aby u likvidátora společnosti přihlásili své pohledávky a jiná práva v zákonné lhůtě tří měsíců počítané ode dne zveřejnění tohoto oznámení v obchodním věstníku.